T021 இந்திய சோதிடத்தில் புள்ளியியல் – அறிமுகம்

சோதிடத்தில் புள்ளியியலின் முன்னோடி மிசேல் காவ்குலின் இந்திய சோதிடத்தில் புள்ளியியல் கட்டுமானங்கள்: பாகம் 1. அறிமுகம் மிசேல் காவ்குலின் (Michel Gauquelin). சோதிடத்தில் புள்ளியியல் - சோதிடத்தை தரவு அறிவியல் / புள்ளியியல் சார்ந்து நிரூபிக்கும் முயற்சியில் உள்ளவர்கள், இந்த மனிதரின்…

Continue ReadingT021 இந்திய சோதிடத்தில் புள்ளியியல் – அறிமுகம்

End of content

No more pages to load