சோதிட வகுப்புகள் – சோதிடக் கணிதம் எக்செல் வழியாக செய்வது எப்படி? வகுப்புகளின் காணொளிகளின் தொகுப்பு

https://aimlastrology.in 2023 முன்னெடுப்பு

AIMLAstrology YouTube Channel

நமது பிரத்தியேக YouTube அலைவரிசை -> இதுவாகும். இதில் வரும் வகுப்புகள் வீடியோக்கள் இங்கேயும் பதிவிடப்படும். புதிய பாடங்கள் வரிசைக்கிரமமாக இறுதியில் காணக் கிடைக்கும்.

வலைத்தள அறிமுகம்  – வகுப்புகளுக்கு முன்னுரை

 எண்ணளவில் பாகை கணிதம் செய்வது எப்படி? 

பிறந்த நாழிகை – விநாழிகையை மணி, நிமிடமாக மாற்றுவது எப்படி?

பிறந்த ஜாதகம் சரியாக கணிப்பது எப்படி?

Class 5 in Tamil

Class 6

Class 7

Class 8 – நவாம்ச கணிதம் செய்வது எப்படி? புஷ்கரம், வர்கோத்தமம், கண்டாந்தம், தியாச்சியம் பற்றிய விளக்கங்கள் மற்றும் கணிதம்


Degree System of Astrology – Part 1

Relative Degree System of Astrology – Part 2

பாவகம் – கணித அடிப்படையும் வானியல் விளக்கங்களும்

சம பாவகம் கணிதம் – பாகம் 1

பாவக கணிதம் – பாகம் 2

கிரகச் சேர்க்கைகள் கணிப்பது எப்படி? (calculating planetary conjunctions)

கிரகப் பார்வைகள் சரியாகக் கணக்கிடுவது எப்படி?

அடுத்து வர இருக்கும் வகுப்பு – ஸ்தான பலம் / இடபலம் சில கூறுகளின் கணிதம்


கிரக இட பலம் – சில கூறுகளின் கணிதம் செய்வது எப்படி?

வகுப்பு 17: ராசி பரிவர்த்தனை – கணிதம் செய்வது எப்படி?


நவாம்சம், நட்சத்திர பரிவர்த்தனைகள் கணிதம் செய்வது எப்படி?

ஆகமி கிரகம் கணிதம் செய்வது எப்படி?


பஞ்சாங்க கூறுகளின் கணிதம் செய்வது எப்படி? – Part 1

பஞ்சாங்க கூறுகளின் கணிதம் செய்வது எப்படி? – Part 2

கரணம், யோகம், யோகி மற்றும் அவயோகி, ஓரை மற்றும் பஞ்சகம்

ஒரு ராசி கட்டத்தை வைத்து பிறந்த நாள், நேரம் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? | பாகம் 1: வானியல் அடிப்படைகள்

புறநானூறு 299, பரிபாடல் 11, ஸ்ரீ ராமர் ஜாதகம் காலக்கணிதம்

Sri Rama birth time validation

Paripaadal 11 – சங்கத் தமிழ் சொல்லும் காலம் எது? 

Dasamsa, D10 Varga Chart Methodology and derivation with Predictions

உடு மகா தசைகள்: தசை புக்தி அந்தரம் அமைப்பின் நுணுக்கங்கள்
(புள்ளியியல் சார்ந்த, தர்க்க ரீதியான பார்வையில்)

உடு மகா தசைகள்

தசை புக்தி கணிதம் – செயல்முறை விளக்கம் – பாகம் 1


உடு தசைகள் / விம்சோத்தரி | தசை புக்தி கணிதம் – செயல்முறை விளக்கம் – பாகம் 2

சோதிடக் கணிதம் நிறைவு பாகம் மற்றும் இறுதி விளைபொருள்

Feel welcome to share your comments or feedback!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has One Comment

  1. subramanian asokan

    Great work sir 👍 congratulations