T038 புள்ளியியல் பார்வையில் அஷ்டகவர்க்கம் – பாகம் 2

அஷ்டகவர்க்கம் பற்றிய குறும் தொடரின் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் அஷ்டகவர்க்கத்தின் 6 படிநிலைகளில் பின்ன, பிரஸ்தார மற்றும் சர்வ அஷ்டகவர்க்கம் பற்றிய புள்ளியியல் ரீதியிலான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் சமகால பயன்பாட்டில் உள்ள சில நிறை-குறைகள், இங்கே புள்ளியியல் ரீதியாக அலசப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவரின் மனநிலையோடு இதனை படித்து, அஷ்டகவர்க்கம் பின்னே உள்ள கணித மேன்மையை அறிய உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இதன் மூலம் பெறும் தெளிவு, உங்களுக்கு இந்த முறையின் சரியான பயன்பாடு பற்றிய அறிவை இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும்.

Continue ReadingT038 புள்ளியியல் பார்வையில் அஷ்டகவர்க்கம் – பாகம் 2

End of content

No more pages to load